Kategorie
Bez kategorii

Dołącz do Wydawców

Serdecznie zapraszamy wydawców czasopism oraz książek naukowych do udostępniania publikacji w Bibliotece Nauki.

Naszym celem jest zwiększenie widoczności i łatwości wyszukiwania polskich publikacji naukowych, a co za tym idzie umożliwienie dotarcia przez wydawców do nowych czytelników i autorów. Współpraca z nami jest nieodpłatna i niewyłączna. Może dotyczyć zarówno numerów aktualnych, jak i archiwalnych.

W Bibliotece Nauki udostępniamy już ponad 1500 tytułów polskich czasopism, co przekłada się na kilkaset tysięcy artykułów naukowych. Jesteśmy bardzo dobrze widoczni w Internecie. Zasoby platformy są nie tylko indeksowane przez wyszukiwarki, ale też łatwe do pobrania przez ogólnodostępne API. Dla wielu użytkowników serwisy ICM UW, w tym Biblioteka Nauki, stanowią domyślne miejsce poszukiwań treści naukowych. 

Platforma umożliwia przeszukiwanie zasobów pełnotekstowych pochodzących z pięciu baz dziedzinowych: 

  • AGRO (czasopisma z zakresu nauk przyrodniczych i rolniczych)
  • BazTech (czasopisma z zakresu nauk technicznych, nauk ścisłych i ochrony środowiska)
  • CEJSH (czasopisma z zakresu nauk społecznych i humanistycznych)
  • DML-PL (czasopisma z zakresu nauk matematycznych)
  • PSJD (czasopisma z zakresu nauk fizycznych i chemicznych oraz obszaru nauk medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej).

Publikacje są udostępniane w Bibliotece Nauki na podstawie umów zawartych przez wydawców z ICM UW. Umowy są obustronnie nieodpłatne i niewyłączne, nie ograniczają więc wydawców w możliwościach udostępniania treści również w innych miejscach w Internecie. 

Przedstawiciele wydawców współpracujących z ICM otrzymują konta użytkowników z dostępem do profilu swojego wydawnictwa. Zalogowani użytkownicy mają dostęp do aplikacji do zarządzania zasobami Biblioteki Nauki. Umożliwia ona automatyzację wprowadzania metadanych (np. przez ich import z systemów takich jak OJS) oraz ułatwia raportowanie pracy (np. poprzez pobieranie odpowiednich statystyk czy raportów).

Dla nowych i obecnych użytkowników prowadzone są nieodpłatne szkolenia z technicznych, organizacyjnych i prawnych aspektów otwartego dostępu do treści. Oferujemy wsparcie techniczne przy wprowadzaniu i edycji danych oraz wsparcie prawne w zakresie wykorzystania wolnych licencji.

W celu nawiązania współpracy prosimy o kontakt: lp.ik1721882875uanak1721882875etoil1721882875bib@y1721882875cwady1721882875w1721882875