Kategorie
Bez kategorii

Dokumentacja API

W ramach projektu powstały dokumentacje trzech rodzajów API:

  • uwierzytelniającego – służącego do weryfikacji użytkowników i przyznawania im praw dostępu
  • edycyjnego – pozwalającego na dostęp do funkcji modułu aplikacji do zarządzania zasobami platformy
  • repozytoryjnego – służącego do odpytywania repozytorium o publikacje, dostęp do funkcji repozytorium poprzez protokoły OAI-PMH oraz REST.

Dokumentacje API uwierzytelniającego i edycyjnego

Dokumentacja API repozytoryjnego