Kategorie
Bez kategorii

Dokumentacja API OAI-PMH

API OAI-PMH

Wstęp

Platforma udostępnia trzy repozytoria danych zgodne ze specyfikacją OAI-PMH, po jednym dla każdego typu publikacji:

 • Repozytorium artykułów: https://bibliotekanauki.pl/api/oai/articles
 • Repozytorium książek: https://bibliotekanauki.pl/api/oai/books
 • Repozytorium rozdziałów prac zbiorowych: https://bibliotekanauki.pl/api/oai/chapters

Repozytoria te odpowiadają na żądania HTTP typu GET oraz POST i zwracają odpowiedzi typu text/xml.
Każde żądanie do repozytorium musi zawierać parametr verb, który decyduje o rodzaju odpowiedzi.

Identify

Żądanie z parametrem verb o wartości Identify pozwala uzyskać podstawowe informacje o repozytorium, takie jak jego nazwa, sposób obsługiwania rekordów usuniętych, granulacja dat, format identyfikatorów i inne. Takie żądania nie wymagają żadnych dodatkowych parameterów.

Przykład

 • URL: https://bibliotekanauki.pl/api/oai/articles?verb=Identify
 • Odpowiedź:
  <?xml version="1.0" ?>
  <OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
  <responseDate>2021-01-01T00:01:20.579837Z</responseDate>
  <request verb="Identify">https://bibliotekanauki.pl/api/oai/articles</request>
  <Identify>
    <repositoryName>Biblioteka Nauki - repozytorium artykułów</repositoryName>
    <baseURL>https://bibliotekanauki.pl/api/oai/articles</baseURL>
    <protocolVersion>2.0</protocolVersion>
    <adminEmail>lp.ik1660855253uanak1660855253etoil1660855253bib@n1660855253imda1660855253</adminEmail>
    <earliestDatestamp>1990-02-01T12:00:00Z</earliestDatestamp>
    <deletedRecord>persistent</deletedRecord>
    <granularity>YYYY-MM-DD</granularity>
    <description>
      <oai-identifier xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai-identifier"
              xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
              xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai-identifier http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai-identifier.xsd">
        <scheme>oai</scheme>
        <repositoryIdentifier>bibliotekanauki.pl</repositoryIdentifier>
        <delimiter>:</delimiter>
        <sampleIdentifier>oai:bibliotekanauki.pl:234</sampleIdentifier>
      </oai-identifier>
    </description>
    <description>
      <friends xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/friends/"
           xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
           xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/friends/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/friends.xsd">
        <baseURL>https://bibliotekanauki.pl/api/oai/books</baseURL>
        <baseURL>https://bibliotekanauki.pl/api/oai/chapters</baseURL>
      </friends>
    </description>
  </Identify>
  </OAI-PMH>
  
  

ListMetadataFormats

Żądanie z parametrem verb o wartości ListMetadataFormats pozwala uzyskać infromacje o obsługiwanych formatach metadanych. Repozytorium artykułów udostępnia rekordy w następujących formatach:

 • DublinCore zgodny z wymaganiami projektu OpenAire
 • JATS
 • BWMETA

W repozytoriach książek i rozdziałów format JATS (Journal Article Tag Suite) został zastąpiony formatem BITS (Book Interchange Tag Set). Żądania ListMetadataFormats nie wymagają żadnych dodatkowych parametrów.

Przykład

 • URL: https://bibliotekanauki.pl/api/oai/articles?verb=ListMetadataFormats
 • Odpowiedź:
  <?xml version="1.0" ?>
  <OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
  <responseDate>2021-01-01T00:01:20.579837Z</responseDate>
  <request verb="ListMetadataFormats">https://bibliotekanauki.pl/api/oai/articles</request>
  <ListMetadataFormats>
    <metadataFormat>
      <metadataPrefix>oai_openaire</metadataPrefix>
      <schema>https://www.openaire.eu/schema/repo-lit/4.0/openaire.xsd</schema>
      <metadataNamespace>http://namespace.openaire.eu/schema/oaire/</metadataNamespace>
    </metadataFormat>
    <metadataFormat>
      <metadataPrefix>jats</metadataPrefix>
      <schema>https://jats.nlm.nih.gov/archiving/1.2/xsd/JATS-archivearticle1.xsd</schema>
      <metadataNamespace>http://jats.nlm.nih.gov</metadataNamespace>
    </metadataFormat>
    <metadataFormat>
      <metadataPrefix>bwmeta</metadataPrefix>
      <schema>http://yadda.icm.edu.pl/bwmeta-2.1.0.xsd</schema>
      <metadataNamespace>http://yadda.icm.edu.pl</metadataNamespace>
    </metadataFormat>
  </ListMetadataFormats>
  </OAI-PMH>
  

ListSets

Żądanie z parametrem verb o wartości ListSets pozwala uzyskać informacje o hierarchii zbiorów we wskazanym repozytorium. Obecnie zbiory obsługiwane są wyłącznie w repozytorium artykułów. Żądanie ListSets w tym repozytorium zwraca płaską hierarchię zbiorów, każdy zbiór odpowiada jednemu czasopismu. Pozostałe repozytoria nie obsługują zbiorów – funkcjonalność zbiorów jest w specyfikacji OAI-PMH opisana jako opcjonalna – i obecna implementacja odpowiada stosownym kodem błędu (noSetHierarchy). Sytuacja ta może ulec zmianie w przyszłości.

Przykład

 • URL: https://bibliotekanauki.pl/api/oai/articles?verb=ListSets
 • Odpowiedź:
  <?xml version="1.0" ?>
  <OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
  <responseDate>2021-01-01T00:01:20.579837Z</responseDate>
  <request verb="ListSets">https://bibliotekanauki.pl/api/oai/articles</request>
  <ListSets>
    <set>
      <setSpec>1</setSpec>
      <setName>Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa</setName>
    </set>
    <set>
      <setSpec>2</setSpec>
      <setName>Innowacyjne Mleczarstwo</setName>
    </set>
    <set>
      <setSpec>3</setSpec>
      <setName>Diagnostyka Laboratoryjna</setName>
    </set>
  
    <!-- Pozostałe rekordy... -->
  
  </ListSets>
  </OAI-PMH>
  
 • URL: https://bibliotekanauki.pl/api/oai/books?verb=ListSets

 • Odpowiedź:
  <?xml version="1.0" ?>
  <OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
  <responseDate>2021-01-01T00:01:20.579837Z</responseDate>
  <request verb="ListSets">https://bibliotekanauki.pl/api/oai/books</request>
  <error code="noSetHierarchy">The repository does not support sets.</error>
  </OAI-PMH>
  

ListRecords

Żądanie z parametrem verb o wartości ListRecords pobiera listę rekordów wraz z ich pełnymi metadanymi w formacie wskazanym przy użyciu parametru metadataPrefix. Rekody usunięte są wymienione w odpowiedzi jedynie w postaci nagłówka, bez metadanych. Parametr metadataPrefix jest wymagany i musi przyjmować jedną z wartości wymienionych w znacznikach „ odpowiedzi na żądanie ListMetadataFormats.

Przykład

 • URL: https://bibliotekanauki.pl/api/oai/articles?verb=ListRecords&metadataPrefix=jats
 • Odpowiedź:
  <?xml version="1.0" ?>
  <OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
  <responseDate>2021-01-01T00:01:20.579837Z</responseDate>
  <request metadataPrefix="jats" verb="ListRecords">https://bibliotekanauki.pl/api/oai/articles</request>
  <ListRecords>
    <record>
      <header>
        <identifier>oai:bibliotekanauki.pl:105</identifier>
        <datestamp>2020-12-09T23:17:11.424Z</datestamp>
      </header>
      <metadata>
         <!-- Metadane w wybranym formacie... -->
      </metadata>
    </record>
    <record>
      <header status="deleted">
        <identifier>oai:bibliotekanauki.pl:107</identifier>
        <datestamp>2020-12-09T23:17:12.235Z</datestamp>
      </header>
    </record>
  
    <!-- Pozostałe rekordy... -->
  
  </ListRecords>
  </OAI-PMH>
  

ListIdentifiers

Żądanie z parametrem verb o wartości ListIdentifiers działa tak jak ListRecords, ale pobiera jedynie nagłówki rekordów, bez metadanych. Parametr metadataPrefix jest wymagany i musi przyjmować jedną z wartości wymienionych w znacznikach „ odpowiedzi na żądanie ListMetadataFormats.

Przykład

 • URL: https://bibliotekanauki.pl/api/oai/articles?verb=ListIdentifiers&metadataPrefix=jats
 • Odpowiedź:
  <?xml version="1.0" ?>
  <OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
  <responseDate>2021-01-01T00:01:20.579837Z</responseDate>
  <request metadataPrefix="jats" verb="ListIdentifiers">https://bibliotekanauki.pl/api/oai/articles</request>
  <ListRecords>
    <record>
      <header>
        <identifier>oai:bibliotekanauki.pl:105</identifier>
        <datestamp>2020-12-09T23:17:11.424Z</datestamp>
      </header>
    </record>
    <record>
      <header status="deleted">
        <identifier>oai:bibliotekanauki.pl:107</identifier>
        <datestamp>2020-12-09T23:17:12.235Z</datestamp>
      </header>
    </record>
  
    <!-- Pozostałe rekordy... -->
  
  </ListRecords>
  </OAI-PMH>
  

GetRecord

Żądanie z parametrem verb o wartości GetRecord zwraca informacje o rekordzie o wskazanym identyfikatorze. Następujące parametry są wymagane:

 • metadataPrefix – format metadanych; musi przyjmować jedną z wartości wymienionych w znacznikach „
  odpowiedzi na żądanie ListMetadataFormat,
 • identifier – identyfikator rekodu

Przykład

 • URL: https://bibliotekanauki.pl/api/oai/articles?verb=GetRecord&metadataPrefix=jats&identifier=oai:bibliotekanauki.pl:202060
 • Odpowiedź:
  <?xml version="1.0" ?>
  <OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
  <responseDate>2021-01-31T22:40:01.254200Z</responseDate>
  <request identifier="oai:bibliotekanauki.pl:202060" metadataPrefix="jats" verb="GetRecord">
    https://bibliotekanauki.pl/api/oai/articles
  </request>
  <GetRecord>
    <record>
      <header>
        <identifier>oai:bibliotekanauki.pl:202060</identifier>
        <datestamp>2021-01-28T18:00:26.736Z</datestamp>
      </header>
      <metadata>
        <article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
             xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://jats.nlm.nih.gov"
             xsi:schemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov https://jats.nlm.nih.gov/archiving/1.2/xsd/JATS-archivearticle1.xsd">
          <front>
            <journal-meta>
              <journal-title-group>
                <journal-title>Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
                </journal-title>
              </journal-title-group>
              <issn pub-type="ppub">0239-7528</issn>
              <publisher>
                <publisher-name>Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN</publisher-name>
              </publisher>
            </journal-meta>
            <article-meta>
              <article-categories>
                <subj-group>
                  <subject>Engineering and technical sciences</subject>
                  <subj-group>
                    <subject>mechanical engineering</subject>
                  </subj-group>
                </subj-group>
              </article-categories>
              <title-group>
                <article-title xml:lang="en">Calculations of transport parameters in semiconductor superlattices based on the Greens’ functions method in different Hamiltonian representations</article-title>
              </title-group>
              <article-id pub-id-type="doi">10.24425/bpasts.2019.129661</article-id>
              <contrib-group>
                <contrib>
                  <name name-style="western">
                    <surname>Mączka</surname>
                    <given-names>M.</given-names>
                  </name>
                  <role>author</role>
                  <xref ref-type="aff" rid="aff-202060-0"></xref>
                </contrib>
                <contrib>
                  <name name-style="western">
                    <surname>Hałdaś</surname>
                    <given-names>G.</given-names>
                  </name>
                  <role>author</role>
                  <xref ref-type="aff" rid="aff-202060-0"></xref>
                </contrib>
              </contrib-group>
              <aff id="aff-202060-0">
                <institution content-type="orgname">Department of Electronics Fundamentals, Rzeszów University of Technology, W. Pola 2, 35-959 Rzeszów, Poland</institution>
              </aff>
              <pub-date>
                <year>2019</year>
              </pub-date>
              <abstract xml:lang="en">
                <p>Two methods for calculating transport parameters in semiconductor superlattices by applying Green’s functions are compared in the paper. For one of the methods, the Wannier functions method, where computations in the complex space and Wannier functions base are required, the Hamiltonian matrix is small in size and its elements depend solely on the energy. For the real space method, as it operates in the floating point domain and uses the Hamiltonian containing the elements dependent both on energy and position, the Hamiltonian matrix is larger in size. The size makes the method computationally challenging. To find the consequences of choosing one of the methods, a?direct comparison between the computations, obtained for both methods with the same input parameters, was undertaken. The differences between the results are shown and explained. Selected simulations allowed us to discuss advantages and disadvantages of both methods. The calculations include transport parameters such as the density of states and the occupation functions, with regard to scattering processes where the self-consistent Born approximation was used, as well as the spatial distribution of electron concentration for two superlattices structures. The numerical results are obtained within the non-equilibrium Green’s functions formalism by solving the Dyson and the Keldysh equations.</p>
              </abstract>
              <volume>67</volume>
              <issue>3</issue>
              <issue-id>11320</issue-id>
              <fpage>631</fpage>
              <lpage>641</lpage>
              <kwd-group xml:lang="en">
                <kwd>semiconductor superlattices</kwd>
                <kwd>NEGF formalism</kwd>
                <kwd>Wannier functions</kwd>
              </kwd-group>
              <kwd-group xml:lang="pl">
                <kwd>nadprzewodnik</kwd>
                <kwd>półprzewodnik</kwd>
                <kwd>Formalizm</kwd>
                <kwd>funkcja Wanniera</kwd>
              </kwd-group>
              <self-uri xlink:href="https://3pn.icm.edu.pl/api/full-texts/2020/12/10/086565f1-13e0-40cb-8108-9eb9d85e5d7f.pdf" content-type="application/pdf"></self-uri>
            </article-meta>
          </front>
        </article>
      </metadata>
    </record>
  </GetRecord>
  </OAI-PMH>
  

Stronicowanie wyników (resumption token)

W sytuacji gdy liczba rekordów spełniających warunki żądania ListRecords, ListIdentifiers lub ListSets jest wyższa niż maksymalna obsługiwana liczba rekordów zwracanych w jednej odpowiedzi, odpowiedź ta będzie zawierać tzw. resumption token, którego należy użyć do wykonania kolejnego żądania. Wynikiem tego żądania będzie kolejna porcja danych spełniających warunki. Krok ten należy powtarzać aż do uzyskania odpowiedzi nie zawierającej resumption tokena.

Parametr resumptionToken jest parametrem typu exclusive, co oznacza że musi on występować w żądaniu samodzielnie. Używanie innych parametrów razem z resumptionToken jest niedozwolone. Ograniczenie to nie dotyczy parametru verb, który musi być częścią każdego żądania wysyłanego do API.

Przykład

 • Wykonujemu pierwsze żądanie ListRecords
  • URL: https://bibliotekanauki.pl/api/oai/articles?verb=ListRecords&metadataPrefix=jats
 • Otrzymujemy odpowiedź z częścią rekordów spełniających warunki żądania oraz z wartością resumptionToken:
  <?xml version="1.0" ?>
  <OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
  <responseDate>2021-01-01T22:05:03.984324Z</responseDate>
  <request metadataPrefix="jats" verb="ListRecords">http://bibliotekanauki.pl/api/oai/articles</request>
  <ListRecords>
    <record><!-- dane rekordu --></record>
    <record><!-- dane rekordu --></record>
    <record><!-- dane rekordu --></record>
    <!-- ... -->
    <resumptionToken expirationDate="2021-01-01T23:05:03.978Z">
      eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJub25lIn0.eyJtZXRhZGF0YVByZWZpeCI6ImphdHMiLCJleHAiOjE2MTIxMzQzMDMsImlhdCI6MTYxMjEzMDcwMywic3RhcnRpbmdJZCI6MTY2Mn0.
    </resumptionToken>
  </ListRecords>
  </OAI-PMH>
  
 • Wykonujemy kolejne żądanie ListRecords, tym razem dołączamy parametr resumptionToken.
  • URL: https://bibliotekanauki.pl/api/oai/articles?verb=ListRecords&resumptionToken=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJub25lIn0.eyJtZXRhZGF0YVByZWZpeCI6ImphdHMiLCJleHAiOjE2MTIxMzQzMDMsImlhdCI6MTYxMjEzMDcwMywic3RhcnRpbmdJZCI6MTY2Mn0.
 • Otrzymujemy odpowiedź z kolejną porcją danych i bez tokena, co oznacza że nie ma więcej danych spełniających warunki żądania.
  <?xml version="1.0" ?>
  <OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
  <responseDate>2021-01-01T22:05:08.435765Z</responseDate>
  <request metadataPrefix="jats" verb="ListRecords">http://bibliotekanauki.pl/api/oai/articles</request>
  <ListRecords>
    <record><!-- dane rekordu --></record>
    <record><!-- dane rekordu --></record>
    <resumptionToken></resumptionToken>
  </ListRecords>
  </OAI-PMH>
  

Ograniczanie zbioru pobieranych danych (selective harvesting)

Repozytoria umożliwiają ograniczanie zbioru danych pobieranych żądaniami ListRecords i ListIdentifiers do danych utworzonych, zmodyfikowanych lub usuniętych w danym okresie czasu. Służą do tego parametry from oraz until. Parametry te przyjmują wartości w formacie zdefiniowanym w znaczniku „ odpowiedzi na żądanie Identify.

Oba ograniczenia są włączne (inclusive), a więc:

 • wartość from należy interpretować jako większe lub równe,
 • wartość until należy interpretować jako mniejsze lub równe.

Repozytorim artykułów umożliwia również ograniczenie zbioru danych do artykułów ze wskazanego czasopisma przy użyciu paramertu set (patrz rozdział ListSets).

Przykłady

 • Nagłówki rekordów utworzonych, zmodyfikowanych lub usuniętych od 1 stycznia 2019r:
  • https://bibliotekanauki.pl/api/oai/articles?verb=ListIdentifiers&metadataPrefix=jats&from=2019-01-01
 • Nagłówki rekordów utworzonych, zmodyfikowanych lub usuniętych do 2 grudnia 2020:
  • https://bibliotekanauki.pl/api/oai/articles?verb=ListIdentifiers&metadataPrefix=jats&until=2020-12-02
 • Rekordy utworzone, zmodyfikowane lob usunięte pomiędzy 1 stycznia 2021 i 1 lutego 2021:
  • https://bibliotekanauki.pl/api/oai/articles?verb=ListRecords&metadataPrefix=jats&from=2021-01-01&until=2021-02-01
 • Nagłówki rekordów utworzonych, zmodyfikowanych lub usuniętych od 1 stycznia 2019r z czasopisma reprezentowanego zbiorem o identyfikatorze 2:
  • https://bibliotekanauki.pl/api/oai/articles?verb=ListRecords&metadataPrefix=jats&from=2019-01-01&set=2

Błędy

API zwraca następujące błędy:

 • badArgument – Żądanie zawiera nieprawidłowe parametry, brakuje wymaganego parametru, parametr występuje wielokrotnie, lub wartość parametru jest nieprawidłowa.
 • badResumptionToken – Wartość parametru resumptionToken jest nieprawidłowa lub token jest nieważny.
 • badVerb – Wartość parametru verb jest nieprawidłowa, parametr występuje wielokrotnie lub nie występuje wcale.
 • cannotDisseminateFormat – Wskazany format metadanych nie jest obsługiwany przez repozytorium.
 • idDoesNotExist – Rekord o wskazanym identyfikatorze nie występuje w repozytorium.
 • noRecordsMatch – Brak rekordów spełniających warunki zdefiniowane parametrami from i until.
 • noSetHierarchy – Repozytorium nie obsługuje zbiorów.

Zasoby dodatkowe

Kategorie
Bez kategorii

Deklaracja dostępności

Platforma Biblioteki Nauki zarządzana przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojego serwisu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bibliotekanauki.pl oraz https://editor.bibliotekanauki.pl wraz z podstronami.

Data publikacji strony internetowej: 2020-11-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-13

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych na poziomie WCAG 2.1. AAA, z wyłączeniem: 

 • część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego,
 • niektóre elementy, których kliknięcie powoduje uruchomienie linku w nowym oknie/karcie przeglądarki internetowej nie informują o tym,
 • strona posiada linki wyróżniane tylko podkreśleniem,
 • niektóre pliki PDF powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury, tagów), lub są skanami dokumentów. Sam sposób dodawania publikacji w systemie ogranicza do minimum takie praktyki. Serwis na co dzień uzupełniany jest przez duże grono redaktorów i wydawców, którzy nie zawsze poprawnie formatują plików. Administratorzy ICM w miarę możliwości dokładają starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-14.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z instytucją zarządzającą – Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego UW (e-mail: lp.ik1660855253uanak1660855253etoil1660855253bib@k1660855253sedpl1660855253eh1660855253, telefon: (22) 874 91 00). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Kategorie
Bez kategorii

Regulamin korzystania z Biblioteki Nauki

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z elektronicznej platformy publikacji naukowych („Biblioteka Nauki”).
 2. Biblioteka Nauki prowadzona jest przez Uniwersytet Warszawski – Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM), z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 („UW”) za pośrednictwem serwisu internetowego BN (https://bibliotekanauki.pl).
 3. Biblioteka Nauki służy udostępnianiu za pośrednictwem sieci Internet artykułów i książek naukowych („Publikacje Naukowe”).

§ 2. Zasady korzystania z Biblioteki Nauki

 1. W ramach korzystania z Biblioteki Nauki możliwe jest:
  1. przechowywanie Publikacji Naukowych;
  2. publiczne udostępnianie Publikacji Naukowych;
  3. przeglądanie Publikacji Naukowych;
  4. pobieranie Publikacji Naukowych.
 2. Przeglądanie i pobieranie Publikacji Naukowych jest otwarte i niedopłatne dla wszystkich zainteresowanych z uwzględnieniem postanowień odpowiednich licencji.
 3. Użytkownik może korzystać z funkcji, które są dostępne zgodnie z aktualnym stanem technicznym Biblioteki Nauki.
 4. Przechowywanie i publiczne udostępnianie Publikacji Naukowych odbywa się na podstawie odrębnych umów zawieranych pomiędzy UW i wydawcami tych publikacji, a korzystanie ze związanych z tym funkcji Biblioteki Nauki wymaga rejestracji Użytkownika w systemie komputerowym Biblioteki.
 5. W celu korzystania z Biblioteki Nauki nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych, z zastrzeżeniem korzystania z niektórych jego funkcji. Informacje o szczególnych wymaganiach technicznych są dostępne na bieżąco za pośrednictwem Biblioteki Nauki.

§ 3. Przechowywanie i publiczne udostępnianie Publikacji Naukowych

 1. Zarejestrowany Użytkownik może przechowywać i publicznie udostępniać Publikacje Naukowe w Bibliotece Nauki.
 2. Zakazane jest dostarczanie do Biblioteki Nauki przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności przechowywanie i udostępnianie w Bibliotece Nauki treści:
  1. do których rozpowszechniania Użytkownik nie ma stosownych uprawnień;
  2. których rozpowszechnianie w inny sposób narusza prawa osób trzecich, w tym ich dobra osobiste;
  3. których rozpowszechnianie jest sprzeczne z innymi niż wynikające z ust. 2 lit. a i b przepisami prawa.
 3. Dostarczenie metadanych Publikacji Naukowych do Biblioteki Nauki jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o treści zgodnej ze wzorcem Creative Commons 0, którego pełne postanowienia dostępne są pod adresem: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode („CC0”). Zakresem przedmiotowym tego oświadczenia objęte są metadane, a nie treść Publikacji Naukowych.
 4. W odniesieniu do plików zawierających treści Publikacji Naukowych, Użytkownik może udostępnić plik publicznie do korzystania przez osoby trzecie zgodnie z właściwymi przepisami o domenie publicznej, dozwolonym użytku lub o innych swobodach przewidzianych w przepisach prawa, bądź zgodnie z postanowieniami licencji wybranej przez Użytkownika z listy dostępnej w Bibliotece Nauki.
 5. Metadane i pełne teksty Publikacji Naukowych wprowadzane przez Użytkowników podlegają weryfikacji przez administratorów upoważnionych ze strony UW.
 6. Szczegółowe kwestie związane z przechowywaniem i publicznym udostępnianiem Publikacji Naukowych w Bibliotece Nauki regulują odrębne umowy zawierane pomiędzy UW i wydawcami tych publikacji.

§ 4. Reklamacje, zapytania i uwagi

 1. Reklamacje, zapytania i uwag należy zgłosić listem poleconym na adres: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski, ul. Tyniecka 15/17, 02-630 Warszawa, albo pocztą elektroniczną na adres lp.ik1660855253uanak1660855253etoil1660855253bib@k1660855253sedpl1660855253eh1660855253.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać oznaczenie zgłaszającego umożliwiające jego identyfikację oraz reklamację, zapytania i uwagi wraz krótkim opisem problemu.
 3. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone niezwłocznie, o czym zgłaszający zostanie poinformowany na adres podany w zgłoszeniu.

§ 5. Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Uniwersytet Warszawski (UW) z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. Z Administratorem danych Użytkownicy mogą się kontaktować w jednej z wybranych form udostępnionych na stronie: https://www.uw.edu.pl/kontakt/.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych na Uniwersytecie Warszawskim. Do IOD Użytkownicy mogą kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania danych osobowych przez UW. Z IOD Użytkownicy mogą kontaktować się mailowo, wysyłając wiadomość na adres: lp.ud1660855253e.wu.1660855253mda@d1660855253oi1660855253.
 3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu prowadzenia Biblioteki Nauki.
 4. W ramach prowadzenia Biblioteki Nauki przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkowników:
  1. login
  2. imię i nazwisko;
  3. adres e-mail;
  4. hasło w postaci zaszyfrowanej;
  5. adres IP;
  6. rola użytkownika;.
 5. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e oraz f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO. Dane są przetwarzane przez czas posiadania przez Użytkownika konta w Bibliotece Nauki, a po jego usunięciu przez okres przechowywania danych zamieszczonych przez tego Użytkownika w Bibliotece Nauki i 5 lat po ich usunięciu.
 6. Korzystanie z funkcji Biblioteki Nauki związanych z wprowadzaniem danych przez zarejestrowanych Użytkowników wiąże się z udostępnieniem tym Użytkownikom danych w zakresie: imienia, nazwiska, loginu, a Użytkownikom o uprawnieniach administracyjnych dodatkowo adresu e-mail.
 7. Dane osobowe gromadzone w Bibliotece Nauki mogą być przekazywane osobom trzecim w celu wymaganym dla prawidłowego funkcjonowania Biblioteki Nauki i wyłącznie w niezbędnym zakresie. Dane mogą być udostępniane osobom trzecim również w innych przypadkach określonych przez prawo.
 8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo (na zasadach określonych w RODO) do:
  1. dostępu do swoich danych (art. 15 RODO);
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO);
  3. usunięcia danych (art. 17 RODO);
  4. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO);
  6. wycofania zgody w dowolnym momencie (art. 7 RODO);
  7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO (art. 77 RODO).
 9. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest niezbędne w celu rejestracji w Bibliotece Nauki. Odmowa podania danych wyklucza możliwość korzystania z zasobów Biblioteki Nauki.

§ 6. Odpowiedzialność

 1. UW dokłada starań, aby korzystanie z Biblioteki Nauki było możliwe bez istotnych przerw i innych zakłóceń, a także z wykorzystaniem największej liczby konfiguracji dostępnego na rynku sprzętu i oprogramowania.
 2. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Publikacji Naukowych lub związanej z nimi działalności, UW niezwłocznie uniemożliwi dostęp do wymienionych Publikacji Naukowych w Bibliotece Nauki.
 3. UW może odmówić przechowania i publicznego udostępniania Publikacji Naukowych, a także może zablokować dostęp lub usunąć z Biblioteki Nauki dane niestanowiące Publikacji Naukowych w rozumieniu Regulaminu, jak również dane niezgodne z postanowieniami Regulaminu. UW weryfikuje poprawność metadanych i techniczną poprawność plików.
 4. UW może odmówić rejestracji lub usunąć konto Użytkownika, który narusza niniejszy Regulamin i pomimo wezwania nie przywrócił stanu zgodnego z prawem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wezwania.

§ 7. Zmiana Regulaminu

 1. UW informuje Użytkownika o zmianie Regulaminu przesyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres przypisany do konta Użytkownika.
 2. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, może zażądać usunięcia swojego konta Użytkownika. Z chwilą usunięcia konta Użytkownik przestaje być związany Regulaminem.
 3. Użytkownik, który otrzymał informację o zmianie Regulaminu i nie zażądał usunięcia konta w najbliższym możliwym terminie jest związany postanowieniami Regulaminu w zmienionej treści.

§ 8 Przepis końcowy

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu rozstrzyga Kierownik Zespołu Biblioteki Nauki. Od jego decyzji przysługuje odwołanie do Dyrektora ICM.

Kategorie
Bez kategorii

Polityka prywatności i cookies

Pliki cookies

W celu prowadzenia Biblioteki Nauki stosujemy pliki cookies (więcej o plikach cookies na: https://wszystkoociasteczkach.pl/). Korzystanie z Biblioteki Nauki oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień przeglądarki.

Typy plików cookie wykorzystywane przez Bibliotekę Nauki:

 • wydajnościowe – zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających;
 • funkcjonalne – niezbędne do obsługi zalogowanych użytkowników.

Serwisy obce, do których odnośniki można znaleźć w Bibliotece Nauki mogą używać także innych plików cookies niż wymienione powyżej. Na tych stronach obowiązują zasady zachowania prywatności określane przez ich administratorów. Uprzejmie prosimy, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

Biblioteka Nauki przechowuje zapytania http kierowane do naszego serwera. Zasoby identyfikowane są przez adresy URL. W plikach logów serwera www przechowywane są następujące informacje:

 • publiczny adres IP komputera z którego przyszło zapytanie,
 • liczba wysłanych przez serwer bajtów,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacja o czasie, w którym przesłane były dane z serwera.

Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na mocy przepisów regulujących ochronę danych osobowych.

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Biblioteką Nauki. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Biblioteką Nauki. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki pomocne w administrowaniu.

Dane osobowe użytkowników zarejestrowanych – wyjątek z Regulaminu Biblioteki Nauki

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Uniwersytet Warszawski (UW) z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. Z Administratorem danych Użytkownicy mogą się kontaktować w jednej z wybranych form udostępnionych na stronie: https://www.uw.edu.pl/kontakt/.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych na Uniwersytecie Warszawskim. Do IOD Użytkownicy mogą kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania danych osobowych przez UW. Z IOD Użytkownicy mogą kontaktować się mailowo, wysyłając wiadomość na adres: lp.ud1660855253e.wu.1660855253mda@d1660855253oi1660855253.
 3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu prowadzenia Biblioteki Nauki.
 4. W ramach prowadzenia Biblioteki Nauki przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkowników:
  1. login
  2. imię i nazwisko;
  3. adres e-mail;
  4. hasło w postaci zaszyfrowanej;
  5. adres IP;
  6. rola użytkownika;.
 5. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e oraz f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO. Dane są przetwarzane przez czas posiadania przez Użytkownika konta w Bibliotece Nauki, a po jego usunięciu przez okres przechowywania danych zamieszczonych przez tego Użytkownika w Bibliotece Nauki i 5 lat po ich usunięciu.
 6. Korzystanie z funkcji Biblioteki Nauki związanych z wprowadzaniem danych przez zarejestrowanych Użytkowników wiąże się z udostępnieniem tym Użytkownikom danych w zakresie: imienia, nazwiska, loginu, a Użytkownikom o uprawnieniach administracyjnych dodatkowo adresu e-mail.
 7. Dane osobowe gromadzone w Bibliotece Nauki mogą być przekazywane osobom trzecim w celu wymaganym dla prawidłowego funkcjonowania Biblioteki Nauki i wyłącznie w niezbędnym zakresie. Dane mogą być udostępniane osobom trzecim również w innych przypadkach określonych przez prawo.
 8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo (na zasadach określonych w RODO) do:
  1. dostępu do swoich danych (art. 15 RODO);
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO);
  3. usunięcia danych (art. 17 RODO);
  4. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO);
  6. wycofania zgody w dowolnym momencie (art. 7 RODO);
  7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO (art. 77 RODO).
 9. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest niezbędne w celu rejestracji w Bibliotece Nauki. Odmowa podania danych spowoduje brak możliwości korzystania z Biblioteki Nauki.
Kategorie
Bez kategorii

Kontakt

Biblioteka Nauki to serwis prowadzony przez zespół Platformy Otwartej Nauki działający w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.

Strona główna ICM UW: https://icm.edu.pl

Strona Platformy Otwartej Nauki: https://pon.edu.pl

Kontakt z zespołem Platformy Otwartej Nauki: lp.ud1660855253e.mci1660855253@nop1660855253

Kontakt w sprawach związanych z korzystaniem z Biblioteki Nauki:  lp.ik1660855253uanak1660855253etoil1660855253bib@k1660855253sedpl1660855253eh1660855253

Kontakt w sprawie współpracy dla wydawców publikacji naukowych:  lp.ik1660855253uanak1660855253etoil1660855253bib@y1660855253cwady1660855253w1660855253

Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu Warszawskiego:
https://uwedupl.bip.gov.pl/

Kategorie
Bez kategorii

Dołącz do Wydawców

Serdecznie zapraszamy wydawców czasopism oraz książek naukowych do udostępniania publikacji w Bibliotece Nauki.

Naszym celem jest zwiększenie widoczności i łatwości wyszukiwania polskich publikacji naukowych, a co za tym idzie umożliwienie dotarcia przez wydawców do nowych czytelników i autorów. Współpraca z nami jest nieodpłatna i niewyłączna. Może dotyczyć zarówno numerów aktualnych, jak i archiwalnych.

W Bibliotece Nauki udostępniamy już ponad 1500 tytułów polskich czasopism, co przekłada się na kilkaset tysięcy artykułów naukowych. Jesteśmy bardzo dobrze widoczni w Internecie. Zasoby platformy są nie tylko indeksowane przez wyszukiwarki, ale też łatwe do pobrania przez ogólnodostępne API. Dla wielu użytkowników serwisy ICM UW, w tym Biblioteka Nauki, stanowią domyślne miejsce poszukiwań treści naukowych. 

Platforma umożliwia przeszukiwanie zasobów pełnotekstowych pochodzących z pięciu baz dziedzinowych: 

 • AGRO (czasopisma z zakresu nauk przyrodniczych i rolniczych)
 • BazTech (czasopisma z zakresu nauk technicznych, nauk ścisłych i ochrony środowiska)
 • CEJSH (czasopisma z zakresu nauk społecznych i humanistycznych)
 • DML-PL (czasopisma z zakresu nauk matematycznych)
 • PSJD (czasopisma z zakresu nauk fizycznych i chemicznych oraz obszaru nauk medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej).

Publikacje są udostępniane w Bibliotece Nauki na podstawie umów zawartych przez wydawców z ICM UW. Umowy są obustronnie nieodpłatne i niewyłączne, nie ograniczają więc wydawców w możliwościach udostępniania treści również w innych miejscach w Internecie. 

Przedstawiciele wydawców współpracujących z ICM otrzymują konta użytkowników z dostępem do profilu swojego wydawnictwa. Zalogowani użytkownicy mają dostęp do aplikacji do zarządzania zasobami Biblioteki Nauki. Umożliwia ona automatyzację wprowadzania metadanych (np. przez ich import z systemów takich jak OJS) oraz ułatwia raportowanie pracy (np. poprzez pobieranie odpowiednich statystyk czy raportów).

Dla nowych i obecnych użytkowników prowadzone są nieodpłatne szkolenia z technicznych, organizacyjnych i prawnych aspektów otwartego dostępu do treści. Oferujemy wsparcie techniczne przy wprowadzaniu i edycji danych oraz wsparcie prawne w zakresie wykorzystania wolnych licencji.

W celu nawiązania współpracy prosimy o kontakt: lp.ik1660855253uanak1660855253etoil1660855253bib@y1660855253cwady1660855253w1660855253

Kategorie
Bez kategorii

Dokumentacja ogólnodostępnej części Platformy

1 Wstęp

Platforma Biblioteki Nauki gromadzi pełnotekstowe publikacje naukowe, udostępniane w modelu otwartego dostępu zgodnie ze światowymi standardami. 

Pełne teksty publikacji zgromadzonych na Platformie (zasoby czasopism i książek naukowych) wraz z metadanymi są dostępne publicznie dla każdego pod adresem bibliotekanauki.pl oraz za pośrednictwem API.

Dla przedstawicieli wydawców oraz administracji dostępna jest (po zalogowaniu) wewnętrzna część serwisu, która służy do zarządzania zasobami Platformy, w tym do wprowadzania metadanych i pełnych tekstów. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości dołączenia do Platformy znajdują się na podstronie “Dołącz do wydawców” dostępnej ze strony głównej Platformy.

2 Przeglądanie zasobów Platformy

Przeglądanie zasobów Platformy, pobieranie treści oraz metadanych możliwe jest przez publiczną stronę https://bibliotekanauki.pl/ bez potrzeby logowania. Zasoby indeksowane są przez wyszukiwarki oraz łatwe do pobrania przez ogólnodostępne API.

Platforma gromadzi i udostępnia publikacje naukowe dostarczane przez wydawców na podstawie umów zawieranych z administratorem czyli Uniwersytetem Warszawskim – Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM). Książki naukowe udostępniane w systemie pochodzą ponadto z serwisu otworzksiazke.pl oraz Repozytorium CeON.

Na Platformie dostępne są:

 • artykuły publikowane w czasopismach naukowych pogrupowane w ułożonych w kolejności chronologicznej wydaniach (odpowiadających zeszytom lub woluminom),
 • monografie naukowe w postaci książek autorskich lub współautorskich,
 • rozdziały składające się na prace zbiorowe.

2.1 Strona główna

Najważniejszym elementem strony głównej jest wyszukiwarka pozwalająca na dotarcie do pożądanej publikacji naukowej. Dzięki wyszukiwaniu prostemu bądź zaawansowanemu istnieje możliwość zawężania wyników do artykułów, książek (autorskich lub współautorskich, bądź prac zbiorowych) oraz rozdziałów spełniających podane kryteria. 

2.1.1 Wyszukiwanie proste

Wyszukiwarka prosta pozwala na ustawienie filtra wyszukiwania: wszędzie, w obrębie czasopism oraz w obrębie książek. Domyślne ustawienie “wszędzie” przeszukuje całą zawartość Platformy. Ustawienie “w czasopismach” spowoduje przeszukanie wyłącznie wśród artykułów z czasopism, a ustawienie “w książkach” wyłącznie wśród zawartości książek (autorskich, współautorskich, prac zbiorowych oraz ich rozdziałów).

Fraza wpisana w wyszukiwarkę prostą jest wyszukiwana nie tylko w metadanych poszczególnych publikacji, ale również w plikach ich pełnych tekstów. 

Widok wyszukiwarki prostej na stronie Głównej Biblioteki Nauki. Pole do wpisania frazy, po prawej stronie lista rozwijana z opcjami: wszędzie, w czasopismach, w książkach. Po prawej stronie przycisk SZUKAJ.
Rys. Wyszukiwarka prosta Biblioteki Nauki

2.1.2 Wyszukiwanie zaawansowane

Wyszukiwarka zaawansowana pozwala na zawężenie wyników wyszukiwania pod względem zawartości pól metadanych: kontrybutorów, dat publikacji, języka głównego publikacji, zastosowanej licencji, przypisanych dyscyplin naukowych, słów kluczowych oraz nazwy wydawcy, czasopisma czy numeru ISSN.

Wyszukiwarka zaawansowana w Bibliotece Nauki. Wyszukiwanie według pól: kontrybutorzy, data publikacji od, data publikacji do, język główny publikacji, swoboda wykorzystania, dyscypliny naukowe, słowa kluczowe i wydawca, czasopismo, ISSN. Pod spodem przycisk SZUKAJ.
Rys. Wyszukiwarka zaawansowana Biblioteki Nauki

Dla przykładu, wypełnienie w formularzu wyszukiwarki zaawansowanej pola kontrybutorzy wyświetli publikacje, których metadane zawierają wpisaną frazę w polach kontrybutorów. Natomiast wpisanie takiej samej frazy w pole główne wyszukiwarki spowoduje przeszukanie wszystkich pól metadanych oraz pełnego tekstu. Przydatność obu sposobów zależy od rodzaju zapytania oraz jakości metadanych konkretnych publikacji.

Po wpisaniu co najmniej trzech znaków w każdym z pól wyszukiwarki zaawansowanej (prócz kontrybutorów) pojawi się lista podpowiedzi – haseł zapisanych i możliwych do wyszukiwania w systemie. 

Wypełnienie więcej niż jednego pola w wyszukiwarce zaawansowanej zwróci wyniki spełniające jednocześnie wszystkie uzupełnione kryteria wyszukiwania. Wpisanie zaś kilku fraz w obrębie jednego pola zwróci wyniki zawierające co najmniej jedną z wyszukiwanych fraz.

Pola wyszukiwania zaawansowanego:

 • Wyszukiwanie poprzez pole kontrybutorów pozwala na znalezienie publikacji naukowych, w których metadanych dana osoba została wpisana w roli: autora, recenzenta, tłumacza lub redaktora. Wyszukiwać w tym polu można poprzez wpisanie imienia, nazwiska lub ORCID-u naukowca. W pole to można wpisać wiele słów.
 • Filtrowanie poprzez daty pozwala na znalezienie publikacji powstałych po wybranej dacie, przed nią bądź w określonym zakresie dat (brana pod uwagę jest data wpisana do metadanych).
 • Zaznaczenie opcji linku do danych badawczych zwróci publikacje, do których dołączono informację o powiązanych z nią danych badawczych.
 • Wypełnienie pola języka publikacji pozwoli na znalezienie publikacji, dla których w metadanych oznaczono wskazany język. Istnieje możliwość wyboru więcej niż jednego języka.
 • W polu wyboru swobody wykorzystania użytkownik może zapytać o znajdujący się w metadanych status autorsko-prawny poszukiwanych przez siebie publikacji (dostępność do wykorzystania zgodnie z zasadami dozwolonego użytku bądź na jednej z otwartych licencji). Istnieje możliwość wyboru więcej niż jednego statusu.
 • Określenie pola dyscyplin naukowych pozwala na zawężenie wyników tylko do publikacji z danej dyscypliny (ten mechanizm także bazuje na odpowiednich polach metadanych). Istnieje możliwość wyboru więcej niż jednej dyscypliny jednocześnie.
 • Podczas wpisywania poszukiwanych fraz w polu słów kluczowych użytkownik otrzyma podpowiedź, jakie słowa kluczowe istnieją w bazie i jakie tym samym mogą zostać wybrane. W pole to można wpisać wiele słów.
 • W ostatnim polu wyszukiwarki zaawansowanej możliwe jest podanie nazwy wydawcy publikacji, tytułu czasopisma lub numeru ISSN czasopisma, z którego publikacja pochodzi.

2.1.3 Nawigowanie w systemie

Dostęp do publikacji możliwy jest ponadto poprzez nawigowanie po liście wydawców. Do każdego wydawcy przyporządkowane są wydawane przez niego czasopisma i książki.

Diagram przedstawiający strukturę elementów w systemie, składający się z trzech gałęzi: wydawnictwo, czasopismo, wydanie, artykuł oraz wydawnictwo, praca zbiorowa, rozdział oraz wydawnictwo, książka autorska (współautorska).
Rys. Uporządkowana struktura dokumentów na Platformie

Użytkownik ma ponadto możliwość przeglądania list czasopism indeksowanych w poszczególnych bazach, np.: czasopisma z bazy Agro (patrz Rozdział Bazy danych).

Każdy wydawca ma na Platformie osobną podstronę (ekran detali), na której znajdują się jego metadane oraz zakładki z listami wydawanych przez nie czasopismami oraz książkami.

Podstrona z ekranem detali każdego czasopisma na Platformie ma postać jego pełnej wizytówki, gromadzącej w przystępny sposób informacje o tym czasopiśmie oraz opublikowane w nim artykuły pogrupowane w kolejne wydania.

W trakcie nawigacji w górnej części ekranu widoczne jest menu okruszkowe (breadcrumbs) stanowiące dodatkowy sposób przechodzenia pomiędzy węzłami drzewa dokumentów.

2.1.4 Najnowsze i najpopularniejsze książki, artykuły i czasopisma

Środkową część strony głównej zajmują najnowsze (czyli dodane na Platformę chronologicznie jako ostatnie) oraz najpopularniejsze (najczęściej pobierane w trakcie ostatnich 365 dni) książki, artykuły i czasopisma. Domyślnie wybrana jest zakładka “Wszystkie (dziedziny)”, co oznacza, że pojawiające się na stronie najnowsze oraz najpopularniejsze książki, artykuły i czasopisma pochodzą z całego zbioru Platformy. Wybranie jednej dziedziny, np. “Nauki humanistyczne” ograniczy ten zbiór tylko do takich, dla których w metadanych wskazano dyscypliny naukowe z dziedziny “Nauki humanistyczne”.

Widok sekcji najpopularniejsze książki, artykuły i czasopisma na stronie głównej Biblioteki Nauki.
Rys. Najpopularniejsze książki, artykuły i czasopisma na stronie głównej

2.1.5 Bazy danych

W sekcji “Bazy danych” na stronie głównej znajdują się linki pozwalające wyświetlić listy obecnych na Platformie czasopism pogrupowanych według kryterium przynależności do poszczególnych baz indeksujących.

Na Platformie Biblioteki Nauki udostępnione zostały tylko te publikacje, które zawierają pełne teksty oraz na które podpisane zostały stosowne umowy między wydawcami a ICM UW. Wyżej wymienione listy nie zawierają zatem tych czasopism znajdujących się w tych bazach, które udostępniają tam tylko metadane. Same bazy prowadzone są jako zewnętrzne serwisy internetowe:

 • AGRO (czasopisma z zakresu nauk czasopisma z dziedziny nauk rolniczych i przyrodniczych) http://agro.icm.edu.pl/, 
 • BazTech (czasopisma z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych i ścisłych) http://baztech.icm.edu.pl/, 
 • CEJSH czasopisma z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, teologicznych i sztuki) http://cejsh.icm.edu.pl/, 
 • DML-PL (czasopisma z zakresu matematyki) http://pldml.icm.edu.pl/, 
 • PSJD (czasopisma z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu) http://psjd.icm.edu.pl/.
Widok sekcji "bazy danych" na stronie głównej Biblioteki Nauki. Bazy na liście to CEJSH, AGRO, BazTech, DML-PL i PSJD.
Rys. Lista baz danych na stronie głównej
Widok listy czasopism w bazie CEJSH.
Rys. Lista czasopism w bazie danych CEJSH

2.1.6 Lista wydawców

Na stronie głównej dostępna jest osobna sekcja “Wydawcy”. Znajdują się w niej linki do szczegółowych informacji dotyczących współpracy z ICM UW oraz do pełnej listy wydawców. Dodatkowo przedstawionych jest tutaj sześciu wydawców udostępniających swoje zasoby na Platformie. Pojawiają się oni w kolejności losowej i zmieniają wraz z każdym odświeżeniem strony.

Sekcja "wydawcy" na stronie głównej Biblioteki Nauki. W sekcji widać sześć nazw wydawców a po prawej stronie dwa przyciski: Wyświetl wszystkich i Dołącz do wydawców.
Rys. Lista wydawców na stronie głównej

2.2 Wyniki wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania domyślnie pojawiają się według kryterium trafności malejąco. Oznacza to, że hasła najbardziej zgodne z poszukiwaną frazą znajdują się jako pierwsze na liście. Użytkownik może sortować zarówno po kryterium trafności, jak i dacie publikacji (rosnąco i malejąco). Do dostosowania strony do swoich preferencji służy również możliwość ustawienia liczby pokazywanych wyników na stronie. 

Widok wyników wyszukiwania w wyszukiwarce prostej. Do pola wyszukiwarki wpisana jest fraza "analiza", a pod spodem widoczna jest lista wyników wyszukiwania - publikacje zawierające frazę "analiza".
Rys. Wyniki wyszukiwania

Liczba ustawionych przez użytkownika filtrów pojawi się przy oznaczeniu Wyszukiwania zaawansowanego.

Widok wyszukiwarki zaawansowanej z filtrami: kontrybutorzy, data publikacji od i język główny publikacji. Na zrzucie ekranu zaznaczona jest liczba zastosowanych filtrów widoczna w prawym górnym rogu.
Rys. Liczba filtrów wyszukiwarki zaawansowanej

Z poziomu wyników wyszukiwania istnieje możliwość przejścia do wyszukiwania z ustawionym filtrem kontrybutora lub dziedziny. Po kliknięciu w imię i nazwisko kontrybutora na liście wyszukiwań pojawią się publikacje, związane z danym kontrybutorem.

Zrzut ekranu - widok wyników wyszukiwania z zaznaczoną podpowiedzią dająca możliwość wyszukiwania zaawansowanego publikacji z ustawionym kontrybutorem.
Rys. Podpowiedź dająca możliwość wyszukiwania zaawansowanego publikacji z ustawionym kontrybutorem
Zrzut ekranu - widok wyników wyszukiwania z ustawionym filtrem "kontrybutor".
Rys. Podpowiedź dająca możliwość wyszukiwania zaawansowanego publikacji z ustawionym kontrybutorem

Analogicznie działa wyszukiwanie po kryterium dyscypliny.

Zrzut ekranu - widok wyników wyszukiwania z zaznaczoną podpowiedzią dającą możliwość wyszukiwania zaawansowanego publikacji z ustawionym filtrem "dyscyplina naukowa"
Rys. Podpowiedź dająca możliwość wyszukiwania zaawansowanego publikacji z ustawionym filtrem „dyscyplina naukowa”
Zrzut ekranu - widok wyników wyszukiwania z zaznaczoną podpowiedzią dająca możliwość wyszukiwania zaawansowanego publikacji z ustawioną dyscypliną naukową.
Rys. Wyniki wyszukiwania z zaznaczonym filtrem dyscyplina

Dodatkowo użytkownik znajdujący się na stronie wydawcy ma możliwość wyszukiwania publikacji tylko w jego obrębie. Po wpisaniu pożądanej frazy w pole wyszukiwarki zostanie przekierowany na ekran wyszukiwania zaawansowanego, gdzie przeniesione zostaną fraza do głównego pola wyszukiwarki oraz nazwa wydawcy do pola Wydawca, Czasopismo, ISSN. 

Zrzut ekranu - widok wizytówki wydawnictwa z zaznaczonym polem wyszukiwarki w obrębie wydawnictwa, znajdującym się w prawym górnym rogu
Rys. Wyszukiwanie w obrębie wydawnictwa
Widok wyszukiwarki z wypełnionym polem "wydawca, czasopismo, ISSN.
Rys. Wyszukiwanie zaawansowane z wypełnionym polem wydawca

Analogicznie sytuacja wygląda z wyszukiwaniem w obrębie czasopisma.

2.3 Strony zasobów Platformy

Na zasoby Platformy składają się zestawy metadanych: tekstowych (opcjonalnie tłumaczonych na inne języki) oraz graficznych (okładki, logotypy), a także pełnych tekstów uporządkowanych w logicznej strukturze dokumentów. 

2.3.1 Ekran detali wydawcy

Na podstronie zawierającej ekran detali wydawcy prezentowane są między innymi nazwa, opis i dane teleadresowe wydawcy, a także jego logo, polityka Open access i odnośniki do stron wydawcy w sieci. 

Na stronie poświęconej wydawcy oprócz zakładek z informacjami ogólnymi użytkownik znajdzie również zakładki prowadzące do list czasopism i książek danego wydawcy.

Widok ekranu detali wydawnictwa Uniwersytet Warszawski. Wydział Lingwistyki Stosowanej. Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej. Widoczne są informacje ogólne - telefony, adresy e-mail, wydawnictwo wsieci oraz po prawej stronie widok ostatniego wydania - okładka, tytuł czasopisma i numer wydania.
Rys. Ekran detali wydawcy

2.3.2 Wizytówka czasopisma

Podstrona z ekranem detali czasopisma pełni rolę jego wizytówki zbierającej w jednym miejscu informacje o czasopiśmie i prezentującej je w przejrzysty sposób. W poszczególnych zakładkach wizytówki czasopisma użytkownik znajdzie m.in.:

 • informacje ogólne o czasopiśmie,
 • listę wydań uporządkowaną w kolejności chronologicznej od najnowszych do najstarszych,
 • dane dotyczące wskaźników czasopisma oraz baz, w których czasopismo jest indeksowane,
 • kontakt do redakcji,
 • informacje dla autorów oraz recenzentów czasopisma.
Widok ekranu detali czasopisma Język. Religia. Tożsamość. Widoczne są informacje ogólne - Tłumaczenie tytułu, nr ISSN, dyscypliny naukowe i redakcja oraz po prawej stronie widok ostatniego wydania - okładka, tytuł czasopisma i numer wydania.
Rys. Wizytówka czasopisma

2.3.3 Ekran detali wydania

Strona poświęcona konkretnemu wydaniu zawiera jego metadane oraz listę artykułów, które wydanie zawiera.

Widok ekranu detali wydania. Na górze widoczny jest numer wydania, tytuł czasopisma a poniżej lista artykułów.
Rys. Ekran detali wydania

2.3.4 Ekran detali pracy zbiorowej

Strona poświęcona pracy zbiorowej zawiera jej metadane oraz listę jej rozdziałów.

Rys. Ekran detali pracy zbiorowej

2.3.5 Ekrany detali publikacji naukowych

Poszczególne publikacje naukowe, czyli artykuły, książki autorskie (współautorskie) oraz prace zbiorowe i składające się na nie rozdziały mają swoje osobne podstrony zawierające wszystkie wprowadzone przez uprawnionych do tego użytkowników metadane oraz pełnotekstowe wersje publikacji. Poszczególne dzieła mogą być dostępne w jednym lub kilku formatach: artykuły w formacie PDF, a książki i rozdziały w formatach: PDF, MOBI, EPUB oraz ZIP z plikami DocBook XML w środku. 

Widok książki na liście. Wydoczny jest pasek "pobierz" z formatami zip, mobi, epub i pdf, po prawej stronie ikona licencji. Poniżej widać tytuł "Książka autorska 29.12" i autora Ludwik Ludwikowski.
Rys. Formaty, w jakich dostępne mogą być książki i rozdziały na Platformie

2.4 Cytowanie

Na podstronach z ekranami detali poszczególnych publikacji istnieje możliwość pobrania gotowego cytowania oraz eksportu danych bibliograficznych. Cytować można w pięciu formatach: dwóch harwardzkich (APA, MLA), dwóch vancouverowskich (AMA, NLM) oraz w ramach polskiej normy cytowania ISO 690. 

Eksport natomiast dostępny jest w formatach BIB (obsługiwany przez BibTEX) oraz RIS (obsługiwany przez Endnote, Refman, Procite).

Lista cytowań publikacji w pięciu formatach: APA, MLA, AMA, NLM oraz w ramach normy ISO 690. Poniżej dwa przyciski pobierania dla formatów bib oraz ris.
Rys. Lista cytowań w pięciu formatach

2.5 Eksport do PBN

Platforma Biblioteki Nauki umożliwia automatyczny eksport publikacji do portalu Polskiej Bibliografii Naukowej. Jest to funkcja pozwalająca na wypełnienie obowiązku przesyłania swoich publikacji naukowych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on. Uruchomienie eksportu poszczególnych publikacji z poziomu witryny przekierowuje użytkownika na stronę logowania PBN-u oraz powoduje przesłanie informacji zgodnych z wymaganiami odbierającej platformy.