Kategorie
Bez kategorii

Embedowanie Biblioteki Nauki na własnej stronie www

Biblioteka Nauki zapewnia łatwy, trwały i bezpłatny dostęp do publikacji naukowych wraz z ich metadanymi. Korzystanie z Biblioteki Nauki nie wymaga zakładania konta ani instalowania żadnego specjalistycznego oprogramowania. Artykuły udostępnione są jako pliki w formacie PDF, a książki ponadto w formatach EPUB, MOBI oraz XML.

Bezpośredni odnośnik na Państwa stronach internetowych przyczyni się do promocji polskiej nauki, czasopism i autorów, będzie również przydatny dla kadry naukowej i studentów poszukujących wartościowej literatury naukowej. 

Na Państwa stronach może znaleźć się nie tylko statyczny tekst z linkiem do naszej Platformy. API naszego serwisu pozwala na osadzenie dynamicznych informacji (embedding), automatycznie aktualizowanych list publikacji spełniających określone kryteria.

Mechanizm ten działa podobnie jak osadzanie np. odtwarzacza YouTube na własnej stronie internetowej i polega na umieszczeniu w kodzie te strony następującego fragmentu:

<script src=”https://bibliotekanauki.pl/embedded.js?type=latest&publications=articles&publisher=123&limit=10&nonce=abc”>
 * </script>

Powyższy skrypt spowoduje wyświetlenie na Państwa stronie dostępnych w Bibliotece Nauki listy ostatnich 10 artykułów pochodzących od wydawcy o podanym identyfikatorze. Do wyboru są następujące możliwości:

  • publikacje najnowsze albo najbardziej popularne (type=latest albo type=popular, domyślnie najnowsze)
  • rodzaj publikacji: artykuły, czasopisma albo książki (publications=articles, publications=journals albo publications=books, domyślnie artykuły)
  • wskazanie konkretnego wydawcy publikacji (publisher=123, identyfikator wydawcy można sprawdzić na stronie https://bibliotekanauki.pl/publishing-companies, gdzie w linku do informacji o każdym wydawcy ten identyfikator jest umieszczony jako numer, np. dla Wydawnictwa Czytelnik jest to 719 – https://bibliotekanauki.pl/publishing-companies/719; brak tego parametru spowoduje pobranie danych spełniających pozostałe kryteria i pochodzących od wszystkich wydawców)
  • liczba publikacji (limit), domyślnie 3, maksymalnie 15
  • możliwe jest także zdefiniowanie parametru “nonce”, który może być przydatny webmasterom w bardziej zaawansowanym wykorzystaniu powyższego skryptu

Przykład użycia listy: