Kategorie
Bez kategorii

FAQ – Frequently Asked Questions

1. Czy artykuły są wprowadzane do Biblioteki Nauki automatycznie czy dla każdego artykułu trzeba ręcznie „zatwierdzić operację dodania artykułu”?
Artykuły mogą być wprowadzane ręcznie (zalogowanie na platformie, wgranie pliku i wypełnienie formularza metadanych) bądź przez importy, które samodzielnie pobierają pliki i metadane widoczne w źródle danych. Przy ręcznym wprowadzaniu można korzystać z dostępnych w systemie narzędzi (marker, Cermine), ułatwiających wypełnianie formularzy.
Niezależnie jednak od metody wprowadzania, każdy formularz musi być sprawdzony i zatwierdzony ręcznie najpierw przez użytkownika posiadającego konto wydawcy, a potem przez administratora ICM.
W indywidualnych przypadkach i w drodze obopólnych ustaleń, jeżeli dane wprowadzane w ramach długotrwałej współpracy cechuje stała, wysoka jakość, możliwe jest wprowadzenie rozwiązań technicznych usprawniających akceptację artykułów.

2. Pomimo uruchomienia importu z naszego serwera, artykuły nadal oczekują na akcję redaktora. Nie widzę żadnego błędu w danych, jest plik, bibliografia, nie zgadza się tylko język publikacji.
Artykuły po zaimportowaniu nie są publikowane automatycznie. Nie są też przeglądane przez administratorów ICM zanim nie zrobi tego przedstawiciel wydawcy (domyślnie importer przekazuje je do redaktora czasopisma, jednak ze strony wydawcy dostęp do nich i możliwość przekazania administratorowi ICM ma również administrator wydawcy).
Wynika to m.in. z tego, że nawet przy dobrze skonfigurowanych importach zdarzają się błędy (np. dane w XMLu wskazują niewłaściwy język publikacji), co wymaga ręcznych poprawek.
Artykuły mogą znaleźć się na poziomie redaktora czasopisma także po tym, jak zostały już przekazane administratorowi ICM, ale zostały zwrócone z prośbą o poprawki lub uzupełnienia (prosimy zwracać uwagę na pole “dyskusja” w formularzu, służące do komunikacji między użytkownikami).

3. Doszło do błędnego opublikowania artykułów, jak je usunąć? Do wyboru jest tylko „odrzuć operację” i „przekaż do opublikowania”. Czy ten przycisk „przekaż” jest równy „usuń”?
Co do zasady każda operacja na artykułach przechodzi na platformie przez ścieżkę akceptacji, także jego usunięcie. Jeżeli usunięcie opublikowanego artykułu zainicjował przedstawiciel redakcji, widzi on operację usuwania, którą może odrzucić (zrezygnować z usuwania, artykuł pozostanie na platformie) lub “przekazać do opublikowania”, co oznacza przekazanie do akceptacji administratorowi ICM, który dopiero zdecyduje, czy ta operacja odniesie publicznie widoczny skutek (skutkiem operacji dodawania jest nowy artykuł w publicznej części serwisu, skutkiem operacji edycji jest zmiana metadanych lub pliku pełnego tekstu, a skutkiem operacji usuwania jest usunięcie artykułu z serwisu). Do czasu nadania operacji usuwania publicznego skutku, artykuł będzie widoczny dla czytelników Biblioteki Nauki.
Analogicznie, jeżeli artykuł nie został jeszcze zatwierdzony (jest dopiero w trakcie dodawania), to nie jest widoczny w publicznej części serwisu. Rezygnacja z jego dodawania to “odrzucenie operacji”, a “przekazanie do opublikowania” to przekazanie dodawania do akceptacji administratora ICM.
Na marginesie warto zwrócić uwagę, że jeżeli doszło do omyłkowego zatwierdzenia i opublikowania wszystkich artykułów w wydaniu, to nie trzeba ich usuwać pojedynczo – można zainicjować operację usuwania całego tego wydania, która jednak też będzie musiała zostać przekazana do akceptacji administratora ICM. Operacje na wydaniach wyświetlane są pod osobną zakładką ekranu operacji.

4. Czy jeśli artykuł lub wydanie ma jakieś błędy – można go wycofać i po prostu ponownie zaimportować, czy lepiej jest pracować w zakładce „operacje” na każdym z artykułów z osobna?
W przypadku błędów w pojedynczych artykułach nie rekomendujemy ich ponownego importu, ani ponownego importu całego wydania. Ponowny import wymaga kontaktu z administratorem ICM.
Rekomendujemy, aby błędy w formularzu artykułu, który nie został jeszcze zatwierdzony (operacje dodawania) poprawiać w tym formularzu zanim nie zostanie przekazany do zatwierdzenia przez administratora ICM (użytkownicy wydawcy tracą wtedy możliwość zmian w formularzu). Jeżeli natomiast dojdzie do zatwierdzenia artykułu z błędami, to poprawki wprowadza się przez rozpoczęcie nowej operacji – operacji edycji. Po lewej stronie ekranu, z menu z zakładką “czasopisma” należy wybrać czasopismo, a następnie wydanie zawierające dany artykuł. Pojawi się wtedy lista artykułów w wydaniu. Aby rozpocząć operację edycji jednego z nich należy wybrać “edytuj” z menu w prawym górnym rogu “kafelka” artykułu. Po naniesieniu zmian kliknąć w “przekaż do opublikowania” na dole formularza. Wtedy artykuł zostanie przekazany do administratora ICM, a po zatwierdzeniu zmiany będzie ona widoczna w Bibliotece Nauki.

5. W moim panelu widzę operacje edycji, których nie rozpoczął żaden z naszych użytkowników. Czasem są tam dziwne zmiany, np. wcześniej wprowadzone dyscypliny naukowe są zamienione na inne. Co robić w takim przypadku?
Importer reaguje na zmiany danych w źródle, wobec czego co do zasady będzie tworzył operacje edycji w takiej sytuacji. Może to grozić “popsuciem” danych zwłaszcza, jeżeli zostały one wcześniej poprawione lub uzupełnione w Bibliotece Nauki. Mechanizm importera jest napisany tak, aby nie dochodziło do takich przypadków, jednak nie zawsze będzie on w stanie zdecydować, które dane są “lepsze”. Stąd też operacje te wymagają sprawdzenia przez użytkownika (w operacji edycji dotychczasowe i zmieniane dane są pokazywane w widoku równoległym). Jeżeli dane są zdecydowanie gorsze, takie operacje można odrzucić w całości – artykuł pozostanie bez zmian. Podczas przeglądania operacji można także wybiórczo zaakceptować zmianę tylko niektórych pól i potem.
W przypadku powtarzających się błędów tego typu prosimy o bezpośredni kontakt.

6. Dlaczego nie zatwierdzają Państwo do publikacji w Bibliotece Nauki całej zawartości mojego czasopisma?
Biblioteka Nauki przeznaczona jest do dystrybucji publikacji naukowych. Nie dodajemy materiałów źródłowych, komunikatów środowiskowych i tym podobnych. Recenzje mogą zostać zamieszczone w przeznaczonej do tego celu kategorii. Materiały niebędące samodzielnym artykułem ani recenzją, lecz nadal stanowiące rezultat pracy naukowej można umieścić w kategorii “inna publikacja naukowa”. Akceptujemy tam np. rozbudowane wstępy merytorycznie omawiające tematykę, zestawienia bibliograficzne, tłumaczenia krytyczne tekstów, hipotezy i problemy (w dziedzinach gdzie jest to przyjęte) i relacje z konferencji, zwłaszcza jeśli zawierają streszczenia treści wystąpień. Każda publikacja powinna też mieć wskazanego autora.
Nie mamy jednocześnie zamiaru uzurpować sobie roli redaktorów ani recenzentów publikacji. Jeśli mają Państwo zastrzeżenia co do naszej oceny naukowego charakteru określonych materiałów, prosimy o kontakt pod adresem lp.ik1716560850uanak1716560850etoil1716560850bib@k1716560850sedpl1716560850eh1716560850

7. Czy licencje CC są wymagane dla publikacji w Bibliotece Nauki czy tylko zalecane?
Nie wymagamy udostępniania publikacji na licencjach CC. Wymagamy jedynie oznaczenia w metadanych czy publikacja jest dostępna na takiej licencji, czy nie.

8. Czy za pobieranie lub udostępnianie publikacji w Bibliotece Nauki pobierane są jakieś opłaty?
Nie, udostępnianie i pobieranie publikacji w Bibliotece Nauki jest bezpłatne. Do udostępniania zasobów wymagane jest jedynie podpisanie (także obustronnie nieodpłatnej) umowy z ICM UW i założenie konta w serwisie.

9. Jak założyć konto w Bibliotece Nauki?
Nowe konto użytkownika jest zakładane przez administratora ICM po podpisaniu umowy (w przypadku braku konta pomimo zawartej umowy lub problemów technicznych prosimy o kontakt pod: lp.ik1716560850uanak1716560850etoil1716560850bib@k1716560850sedpl1716560850eh1716560850). Jeśli w ramach Twojego wydawnictwa istnieje użytkownik z uprawnieniami administratora wydawcy, to również on może założyć kolejne konta przypisane do tego wydawcy.

10. Nie pamiętam hasła i loginu do Biblioteki Nauki, w jaki sposób mogę je odzyskać?
W Bibliotece Nauki istnieje funkcja przypomnij hasło, dostępna na ekranie logowania, po wpisaniu loginu. Jeśli nie pamiętasz swojego loginu, skontaktuj się z nami pod adresem: lp.ik1716560850uanak1716560850etoil1716560850bib@k1716560850sedpl1716560850eh1716560850

11. Czy mogę opublikować tylko metadane publikacji, bez pełnego tekstu?
Nie, w Biblioteka Nauki jest bazą w 100% pełnotekstową. Publikacje bez dołączonych pełnych tekstów nie mogą zostać przekazane do udostępniania.
12. Czy podręczniki, skrypty, słowniki i encyklopedie to oryginalne teksty naukowe?
Nie, takie publikacje klasyfikujemy jako „inne publikacje naukowe”.